Téma disertační práce

Školitel:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
Téma:Algoritmy rozpoznávání v rastrovém obraze
Zahájení v ak.r.:2007/2008
Obhajoba disertace:2012-06-28
Název disertace:Akcelerace detekce objektů pomocí klasifikátorů
Charakteristika řešeného problému:

Projekt je zaměřen na akceleraci zpracování obrazu se zaměřením na rozpoznávání objektů v obrazu. Jedná se zejména o klasifikátory a vyhledávání "zájmových bodů". Cílem je zkoumat nové algoritmy, zdokonalovat známé algoritmy a případně akcelerovat tyto algoritmy jak v software tak i v hardware typu FPGA nebo GPU.

Aplikační možnosti výsledků tohoto tématu jsou například:

  • augmented realita - hledání objektů a zájmových bodů se použije pro automatickou orientaci kamery v prostoru
  • bezpečností aplikace - vyhledávají se "podezřelé 2D objekty" ve videosekvencích (zavazadla, obličeje)
  • (polo)automatická rekonstrukce 3D objektů ve scéně pomocí "sesouhlasování" 3D polohy bodů

Je možné zapojení nejen do výše uvedeného projektu (GAČR), ale i v rámci běžících projektů EU, případně GA AVČR. Implementace algoritmů do GPU nebo FPGA není nutná, v případě implementace algoritmů do FPGA se předpokládá spolupráce s UPSY.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https