Téma disertační práce

Školitel:Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D.
Téma:Vyhledávání v řečových dokumentech nestandardních jazyků
Zahájení v ak.r.:2007/2008
Obhajoba disertace:2014-12-17
Název disertace:Rozšíření pro pravděpodobnostní lineární diskriminační analýzu v rozpoznávání mluvčího
Charakteristika řešeného problému:

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https