Téma disertační práce

Školitel:Honzík Jan M., prof. Ing., CSc.
Téma:Metody návrhu vývojového prostředí pro vizualizační a řídicí aplikace
Zahájení v ak.r.:2002/2003
Obhajoba disertace:2007-06-20
Název disertace:Návrh programovacího jazyka pro systém rychlého vývoje řídicích a vizualizačních aplikací reálného času
Charakteristika řešeného problému:

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https