Téma disertační práce

Školitel:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.
Téma:Dvourozměrné jazyky a jejich gramatické zpracování
Zahájení v ak.r.:2008/2009
Obhajoba disertace:2012-09-18
Název disertace:Gramatiky s omezenými derivačními stromy
Charakteristika řešeného problému:

Řešení tohoto projektu bude vycházet ze stávajících poznatků o zpracování dvourozměrných jazyků (obrazců) a jeho modelech, které se používají v současné teorii formálních jazyků. Cílem je zavedení, výzkum a využití některých nových modelů. Zásadní pozornost bude věnována řízeným a paralelním modelům. Teoretický výzkum těchto modelů bude diskutovat jak klasická tak moderní témata dvourozměrných formálních jazyků, jako např. určení třídy jazyků, které tyto modely definují, uzávěrové vlastnosti těchto tříd ap. Nové modely budou zavedeny tak, aby byly snadno použitelné v moderních oblastech informatiky. Aplikace se budou soustředit na oblasti informatiky související se zpracováním obrazu, např. výpočetní grafika, bioinformatika a výtvarná informatika.

Publikace související s vypsaným tématem:
2007KOPEČEK Tomáš, MEDUNA Alexander a ŠVEC Martin. Equivalent language models that closely simulate one another and their illustration in terms of L systems. International Journal of Computer Mathematics. 2007, roč. 2007, č. 84, s. 1555-1566. ISSN 0020-7160.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https