Téma disertační práce

Školitel:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.
Téma:Informační systémy na objektovém základě
Zahájení v ak.r.:1998/1999
Obhajoba disertace:2006-06-13
Název disertace:Metamodelovací prostředí MAMBO
Charakteristika řešeného problému:

Doktorand by pracoval v rámci grantového projektu GAČR 102/98/0552 Výzkum a aplikace heterogenních modelů, kde je prof. Hruška (dále školitel) účasten. Dále bude doktorand zapojen do řešení výzkumného záměru Výzkum informačních a řídicích systémů (CEZ: J22/98:262200012). Cílem je návrh a implementace datového modelu založeného na objektově orientovaných principech. Speciálně jde o rozšíření modelu o objekty, které mohou vystupovat v rámci systému v různých rolích. S tím souvisí zvládnutí problému objektů s více třídami a jejich sémantiky. Dalším cílem projektu je nalezení nových teoretických konceptů, metod a nástrojů, jež by umožnily efektivní metodologii návrhu a implementace informačních systémů.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https