Téma disertační práce

Školitel:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.
Téma:Formální systémy automatů a gramatik
Zahájení v ak.r.:2008/2009
Obhajoba disertace:2012-09-18
Název disertace:Formální systémy automatů a gramatik
Charakteristika řešeného problému:

Řešení tohoto projektu bude vycházet ze stávajících poznatků o gramatických systémech. Cílem je konstrukce a výzkum nových systémů, které budou kombinovat automaty a gramatiky.  Výsledné systémy budou navrženy tak, aby adekvátním způsobem odrážely potřeby moderního zpracování informace. Aplikace těchto systémů se budou soustředit na překlad jazyků, matematickou lingvistiku a bioinformatiku.

Publikace související s vypsaným tématem:
2005MEDUNA Alexander. Automata and Languages: Theory and Applications [Springer, 2000]. London: Springer Verlag, 2005. ISBN 1-85233-074-0.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https