Téma disertační práce

Školitel:Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc.
Téma:Algoritmy pro klasifikaci paketů
Zahájení v ak.r.:2008/2009
Obhajoba disertace:2012-09-17
Název disertace:Algoritmy klasifikace paketů
Charakteristika řešeného problému:

Téma je zaměřené na oblast klasifikace paketů. V rámci práce budou zkoumány možnosti hardwarové akcelerace klasifikace paketů. Důraz bude kladen na rychlost zpracování paketů a minimalizaci hardwarových zdrojů. Doktorand se zaměří na analýzu vlastností existujících algoritmů a bude zkoumat možnosti jejich vylepšení. Dále bude zaměřena pozornost na hledání efektivních hardwarových struktur pro realizaci vybraných algoritmů s důrazem na využití hardwarového paralelismu, případně na nalezení zcela nových algoritmů.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https