Téma disertační práce

Školitel:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.
Téma:Definice a řízení procesů v objektově orientovaných informačních systémech
Zahájení v ak.r.:2001/2002
Obhajoba disertace:2004-10-06
Název disertace:Object Databases and the Semantic Web
Charakteristika řešeného problému:

Doktorand by pracoval v rámci grantového projektu 102/01/1485 "Environment for Development, Modelling, and Application of Heterogeneous Systems", kde je prof. Hruška (dále školitel) účasten. Dále bude doktorand zapojen do řešení výzkumného záměru Výzkum informačních a řídicích systémů (CEZ: J22/98:262200012). Cílem je návrh a implementace datového modelu založeného na objektově orientovaných principech. Speciálně jde o rozšíření modelu o definici procesů (workflow). S tím souvisí zvládnutí problému objektů s více třídami a jejich sémantiky. Dalším cílem projektu je nalezení nových teoretických konceptů, metod a nástrojů, jež by umožnily efektivní metodologii návrhu a implementace informačních systémů.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 18.208.159.25
Přepnout na https