Téma disertační práce

Školitel:Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc.
Téma:Optimalizace algoritmů a datových struktur pro vyhledávání regulárních výrazů s využitím technologie FPGA
Zahájení v ak.r.:2008/2009
Obhajoba disertace:2016-03-23
Název disertace:OPTIMALIZACE ALGORITMŮ A DATOVÝCH STRUKTUR PRO VYHLEDÁVÁNÍ REGULÁRNÍCH VÝRAZŮ S VYUŽITÍM TECHNOLOGIE FPGA
Charakteristika řešeného problému:

Téma směřuje do moderní a velmi často využívané oblasti monitorování provozu počítačových sítí (IP sítí).  Doktorand se seznámí s metodami pro rychlé vyhledávání regulárních výrazů pro analýzu paketů ve vysokorychlostních sítích s využitím hardwarové akcelerace pomocí technologie FPGA. Zaměří se na využití již existujících hardwarových architektur pro akceleraci algoritmů vyhledávání a bude zkoumat možnosti optimalizací datový struktur. Současně budou zkoumány možnosti rozdělení úlohy vyhledávání mezi programové a technické prostředky s cílem minimalizovat nároky na potřebné hardwarové zdroje.

Téma bude řešeno v rámci výzkumného záměru "Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti" MSM 0021630528.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https