Téma disertační práce

Školitel:Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
Téma:Akcelerace simulace dopravy pomocí FPGA
Zahájení v ak.r.:2009/2010
Obhajoba disertace:2016-10-26
Název disertace:Kalibrace vysokorychlostní mikrosimulace dopravy
Charakteristika řešeného problému:

Cílem projektu bude navrhnout a ověřit platformu pro akceleraci (mikro)simulace dopravní situace. Simulační model bude budován na bázi celulárního automatu. Součástí projektu bude analýza a porovnání různých variant celulárních automatů (deterministických, nedeterministických, synchronních, asynchronních, uniformních, neuniformních ...). Model bude ověřován na datech z reálného provozu v městské aglomeraci. Předpokládaná realizační platforma je FPGA nebo GPU.

Školitel specialista: Dr. Ing. Otto Fučík

Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2003SEKANINA Lukáš. Evolvable Components - From Theory to Hardware Implementations. Berlin: Springer Verlag, 2003. ISBN 3-540-40377-9.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https