Téma disertační práce

Školitel:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
Téma:Algoritmy počítačové grafiky
Zahájení v ak.r.:2008/2009
Obhajoba disertace:2016-04-08
Název disertace:Kvalitní zobrazení stínů pro složité světelné zdroje
Charakteristika řešeného problému:

Disertační práce je zaměřena na výzkum a vývoj algoritmů počítačové grafiky, zejména na rychlé zobrazování 3D scén a na interakci člověka s počítači. Na popředí zájmu jsou přitom algoritmy s takovými vlastnostmi, které umožní jejich implementaci s podporou technických prostředků (FPGA, DSP apod.). Například se jedná o algoritmy:

  • zobrazování scén prostřednictvím "point clouds", případně "particle systems",
  • augmented reality systémy s podporou hardware akcelerace vkládání obrazu do videosekvence,
  • rychlého výpočtu geometrických tvarů elementárních objektů (například trojúhelníků,
  • algoritmy pro syntetickou holografii (jak syntézu hologramů, tak i simulaci jejich prohlížení).

V rámci doktorandského studia je možnost spolupráce na grantových projektech GAČR, GA AVČR i na projektech EU.

Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2007ZEMČÍK Pavel a ŽÁDNÍK Martin. Adaboost Engine. In: Proceedings of FPL 2007. Amsterdam: IEEE Computer Society, 2007, s. 5. ISBN 1-4244-1060-6.
2005ZEMČÍK Pavel, HEROUT Adam, BERAN Vítězslav, SCHIER Jan a FUČÍK Otto. Reconfigurable Image Processing Architecture. In: Proceedings of GVIP2005. Cairo, 2005, s. 6. ISSN 1687-398X.
2004ZEMČÍK Pavel, HEROUT Adam, BRYAN Luděk, TUPEC Pavel a FUČÍK Otto. Particle rendering pipeline in DSP and FPGA. In: Proceedings of Engineering of Computer-Based Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2004, s. 361-368. ISBN 0-7695-2125-8.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https