Téma disertační práce

Školitel:Zbořil František V., doc. Ing., CSc.
Téma:Inteligence skupiny
Zahájení v ak.r.:2008/2009
Obhajoba disertace:2015-12-04
Název disertace:Inteligence skupiny
Charakteristika řešeného problému:

Rojová inteligence představuje výslednou inteligenci skupiny relativně primitivních jedinců. Cílem disertační práce bude: 

  • Studium literatury zabývající se problematikou inteligence skupiny (roje, hejna, davu).
  • Návrh programového systému pro demonstraci použitelnosti této inteligence.
  • Implementace navrženého systému.
  • Provedení experimentů, porovnání s klasickými přístupy a výsledky, doporučení směru dalšího výzkumu.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https