Téma disertační práce

Školitel:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc.
Téma:Formální specifikace a verifikace komunikačních protokolů
Zahájení v ak.r.:2001/2002
Obhajoba disertace:2005-10-12
Název disertace:Specifying and reasoning in the calculus of objects
Charakteristika řešeného problému:

  • Podpora návrhu a verifikace distribuovaných aplikací vycházející z formálních specifikací komunikačních protokolů pomocí temporálních logik a časovaných přechodových systémů
Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2000RATTRAY Charles a ŠVÉDA Miroslav. Proceedings of the IEEE TC-ECBS + TF RE and IFIP WG10.1 Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems. Napier University, Edinburgh: IEEE Computer Society, 2000. ISBN 1-85-769121-0.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. Rapid Prototyping of Embedded Communication Systems. In: Proceedings ICT 2000. Acapulco: neznámá, 2000, s. 677-681. ISBN 968-36-7762-2.
 ŠVÉDA Miroslav. Patterns for Embedded Systems Design. Lecture Notes in Computer Science. 2000, roč. 2000, č. 1798, s. 80-89. ISSN 0302-9743.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https