Téma disertační práce

Školitel:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc.
Téma:Nástroje pro zkoumání vlastností komunikačních protokolů
Zahájení v ak.r.:2001/2002
Obhajoba disertace:2008-11-28
Název disertace:Nástroj pro automatický překlad diagramů aktivit do CSP
Charakteristika řešeného problému:

  • Nástroje pro testování a verifikaci vlastností komunikačních protokolů vycházející z formálních specifikací pomocí temporálních logik a časovaných přechodových systémů
Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2000RATTRAY Charles a ŠVÉDA Miroslav. Proceedings of the IEEE TC-ECBS + TF RE and IFIP WG10.1 Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems. Napier University, Edinburgh: IEEE Computer Society, 2000. ISBN 1-85-769121-0.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. Executable Specifications for Distributed Embedded Systems. In: Proceedings IEEE/IFIP Joint Workshop on Formal Specification of CBS. Napier University, Edinburgh: University of Stirling, 2000, s. 81-85. ISBN 1-85-769121-0.
 ŠVÉDA Miroslav. Patterns for Embedded Systems Design. Lecture Notes in Computer Science. 2000, roč. 2000, č. 1798, s. 80-89. ISSN 0302-9743.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https