Téma disertační práce

Školitel:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.
Téma:Modely workflow
Zahájení v ak.r.:2008/2009
Obhajoba disertace:2016-10-12
Název disertace:Dotazem řízené kontextově orientované workflow
Charakteristika řešeného problému:

Porovnání a klasifikace stávajících modelů workflow. Formalizace modelu workflow,  porovnání se standardními metodami modelování procesů. Případný návrh jazyka nebo prostředí pro modelování workflow.

Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2000PEŇÁS Petr. Workflow Specification Languages. In: Proceedings of Information System Modeling Conference 2000. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 2000, s. 177-183. ISBN 80-85988-45-3.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https