Téma disertační práce

Školitel:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc.
Téma:Bezpečnost v sítích IPv6
Zahájení v ak.r.:2009/2010
Obhajoba disertace:2016-12-12
Název disertace:Účtování uživatelů v sítích nové generace
Charakteristika řešeného problému:

Tématem disertační práce je zkoumání bezpečnosti v sítích IPv6, zejména způsoby detekce bezpečného provozu a optimální implementace filtrovacích pravidel pro IPv6.

Hlavní body disertační práce:

  • analýza přidělování IPv6 adres, způsob sledování a detekce bezpečného (povoleného) provozu IPv6
  • srovnání současných implementací fitrovacích pravidel v IPv6, jejich porovnání z hlediska složitosti vyhledávání
  • návrh datové struktury pro implementaci filtrovacích pravidel nad IPv6, optimalizace pro vyhledávání, kompresi, časovou a prostorovou složitost
  • možnost rychlé hardwarové akcelarace filtrovacích pravidel IPv6 na platformě FPGA
Práce bude řešena ve spolupráci se školitelem-specialistou Ing. Petrem Matouškem, Ph.D.
Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2008MATOUŠEK Petr, RÁB Jaroslav, RYŠAVÝ Ondřej a ŠVÉDA Miroslav. A Formal Model for Network-wide Security Analysis. In: Proceeding of the 15 IEEE International Symposium and Workshop on the Engineering of Computer-based Systems. Belfast: University of Ulster, 2008, s. 171-181. ISBN 0-7695-3141-5.
2007KOŘENEK Jan a KOBIERSKÝ Petr. Intrusion Detection System Intended for Multigigabit Networks. In: 2007 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Krakow: IEEE Computer Society, 2007, s. 361-364. ISBN 978-1-4244-1161-0.
2005ŠVÉDA Miroslav, BENEŠ Petr, VRBA Radimír a ZEZULKA František. Introduction to Industrial Sensor Networking. Handbook of Sensor Networks: Compact Wireless and Wired Sensing Systems. Boca Raton, Florida: CRC Press LLC, 2005, s. 10-24. ISBN 0-8493-1968-4.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https