Téma disertační práce

Školitel:Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc.
Téma:Modelování a predikce výkonnosti aplikačně-specifických a konfigurovatelných multiprocesorových systémů
Zahájení v ak.r.:2001/2002
Obhajoba disertace:2005-09-13
Název disertace:Modelování a predikce výkonnosti aplikačně specifických multiprocesorových systémů
Charakteristika řešeného problému:

  • Vývoj technik predikce výkonnosti aplikačně-specifických a konfigurovatelných paralelních systémů pro vestavěné aplikace, které se v poslední době objevují i na jednom čipu (Multiprocessor System on Chip, MSoC, Cofigurable System on Chip, CSoC).
  • Vyšetřování generických architektur a schémat výpočtů: řetězené farmy, rozděl a panuj, apod.
  • Akcelerace multiprocesorových systémů pro vestavěné aplikace: rekonfigurovatelný řadič koherence pamětí cache, plánovací a RT jednotka, specielní cache zámků a j.
  • Architektury SIMD na čipu, simulace paralelního zpracování obrazů, predikce výkonnosti.
  • Dopad rekonfigurovatelného HW na paralelizaci algoritmů; počítání v prostoru a čase.
Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https