Téma disertační práce

Školitel:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.
Téma:Návrhové vzory v paralelních a distribuovaných systémech
Zahájení v ak.r.:2009/2010
Obhajoba disertace:2017-07-10
Název disertace:Návrhové vzory v paralelních a distribuovaných systémech
Charakteristika řešeného problému:

Návrh aplikací a softwaru běžícího v paralelních a síťových prostředích je velkou výzvou ve vývoji softwaru. Návrhové vzory se ukázaly jako užitečná pomoc pri opětovném použití úspěšných postupů v sekvenčním prostředí. Návrhové vzory pomáhají vývojářům komunikovat, učit se nové přístupy k návrhu nebo architektonické styly. Návrhové vzory pomáhají vývojářům softwaru řešit nástrahy, jejichž řešení by se jinak mohli naučit pouze na základě vlastních zkušeností.

Cílem práce je zkoumání možností uplatnění návrhových vzorů i pro paralelní a distribuované prostředí a vytvoření knihovny nebo frameworku poskytující jednotný přístup k použití daných návrhových vzorů v paralelním a síťovém prostředí.

Knihy, ze kterých může doktorand vycházet by mohly být například: http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/POSA/POSA2/ http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/POSA/POSA4/

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https