Téma disertační práce

Školitel:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.
Téma:Zabezpečení bezdrátové komunikace u zařízení IoT
Zahájení v ak.r.:2016/2017
Charakteristika řešeného problému:

Řešení tohoto projektu je založeno na rostoucím významu inteligentních budov a potřebnosti komunikační infrastruktury pro jednotlivé komponenty inteligentních autonomních systémů v budovách. Při výzkumu tématu bude především kladena pozornost na bezdrátové sítě pro komunikaci. Odolnost a bezpečnost těchto sítí jak proti náhodných výpadkům, tak proti úmyslným útokům je nepřehlédnutelným požadavkem při využívání inteligentních budov. Řešení by se mělo soustředit jak na studium a návrh odolných sítí, tak i kvantifikaci odolnosti a analýzu možných následků různých nehod, nebo útoků.
Alternativně se téma může zabývat bezpečnosti komunikační infrastruktury pro inteligentní vozdila.

Z původního názvu "Výzkum komunikační infrastruktury pro inteligentní budovy nebo vozidla"/"  Communication Infrastructure for Intelligent Buildings or Vehicles" byl v průběhu řešení název upřesněn na "Zabezpečení bezdrátové komunikace u zařízení IoT"/"Security of wireless communication for IoT devices"

 

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https