Téma disertační práce

Školitel:Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc.
Téma:Řešení parciálních diferenciálních rovnic s využitím aposteriorního odhadu chyby
Zahájení v ak.r.:2009/2010
Obhajoba disertace:2016-11-04
Název disertace:Řešení parciálních diferenciálních rovnic s využitím aposteriorního odhadu chyby
Charakteristika řešeného problému:

Řešení rozsáhlých soustav diferenciálních rovnic patří stále mezi velmi náročné výpočetní postupy.
V současné době probíhá výzkum extrémně přesného, stabilního a rychlého numerického řešení soustav obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic (výzkum zahrnuje přirozeným způsobem i řešení problémů, které lze na soustavy diferenciálních rovnic převést).
Výzkum je založen na originálním matematickém postupu využívajícím pro řešení diferenciálních rovnic netradičně metodu Taylorovy řady.
Metoda Taylorovy řady má velmi příznivé paralelní vlastnosti - mnoho výpočetních operací je vzájemně nezávislých, takže tyto výpočty mohou být prováděny paralelně, nezávisle v oddělených procesorech paralelních výpočetních systémů. Tento paralelní přístup se experimentálně ověřuje jak pro obyčejné, tak i parciální diferenciální rovnice.Předmětem dizertační práce je výzkum metod pro efektivní řešení rozsáhlých soustav parciálních diferenciálních rovnic. Součástí výzkumu bude návrh specializovaného paralelního výpočetního systému. Důraz bude kladen na důsledné matematické zhodnocení.
V případě kvalitních výsledků a zodpovědného přístupu je zde možnost získání stipendia.

V průběhu řešení bylo téma postupně zúženo z "Moderních metod řešení soustav parciálních diferenciálních rovnic" na "Řešení parciálních diferenciálních rovnic s využitím aposteriorního odhadu chyby" a název příslušně upraven.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https