Téma disertační práce

Školitel:Zbořil František V., doc. Ing., CSc.
Téma:Rozpoznávání 3D objektů
Zahájení v ak.r.:2014/2015
Charakteristika řešeného problému:

Práce bude zaměřena na rozpoznávání 3D objektů pro účely robotiky. Postup by měl být následující:

  • Získání přehledu o současném stavu rozpoznávání 3D objektů, zejména při použití nových přístupů k rozpoznávání (neuronové sítě, fuzzy systémy).
  • Zkoumání možností zpracování snímků získaných současně dvěma kamerami.
  • Vymezení rozpoznávaného prostředí (objektů).
  • Výběr nejnadějnějších metod-přístupů a návrh prototypového systému.
  • Implementace prototypu navrženého systému.

Školitel - specialista: Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https