Téma disertační práce

Školitel:Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.
Téma:Ladicí nástroje pro optimalizovaný kód VLIW architektur
Zahájení v ak.r.:2009/2010
Obhajoba disertace:2015-05-13
Název disertace:Rekonfigurovatelná analýza strojového kódu
Charakteristika řešeného problému:

V rámci řešení projektu bude možné, v případě úspěchu zisku grantu, využít grantové dotace. Zatím je ale grant ve fázi podání.
Hlavní náplní práce je studium a výzkum v oblastech:

  • Jazyky pro popis architektur.
  • VLIW architektury.
  • Generické optimalizující překladače VLIW architektur.
  • Ladění vysoce optimalizovaného kódu pro VLIW architektury.
  • Simulace VLIW architektur.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https