Téma disertační práce

Školitel:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
Téma:Extrakce příznaků z obrazu, obrazové transformace
Zahájení v ak.r.:2009/2010
Obhajoba disertace:2016-05-17
Název disertace:Jádra schématu lifting pro vlnkovou transformaci
Charakteristika řešeného problému:

Téma je zaměřeno na problematiku videosekvencí a extrakcí příznaků z obrazu s možností zaměření i na obrazové transformace, případně kompresi a dekompresi obrazu. Hlavním cílem je zkoumat a porozumět příznakům obrazu buď přímo v prostorové reprezentaci obrazu (ve 2D prostoru) nebo poo transformaci obrazu (frekvenční, wavelet apod.). V rámci tématu je možno zpracovávat i problematiku implementace extrakce příznaků v software, FPGA nebo i GPU. možné aplikace zahrnují:

  • extrakci nových druhů příznaků vhodných pro klasifikaci obrazu (detekce objektů, "matching" obrazů apod.),
  • extrakci příznaků vhodných pro zpracování videosekvencí, například pro detekci kopií, zjištění dynamiky pohybu objektů, rozpoznání obrazu scény apod.,
  • nové metody komprese a dekomprese videosekvencí, například prostřednictvím vyhledávání objektů a jejich kódování jako 3D modelů nebo i novými metodami k=odování chyby a pohybu.

Je možnost spolupráce i na grantových projektech.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https