Téma disertační práce

Školitel:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.
Téma:Překladové systémy
Zahájení v ak.r.:2002/2003
Obhajoba disertace:2006-10-06
Název disertace:Alternativní způsob překladu: formální modely a optimalizační techniky
Charakteristika řešeného problému:

Řešení tohoto projektu bude vycházet ze stávajících poznatků o systémech formálních modelů, zejména překladových gramatik a automatů. Cílem je konstrukce a výzkum nových systémů překladových modelů, které adekvátním způsobem odrážejí potřeby moderních kompilátorů. Aplikace těchto systémů se budou soustředit na překladače.

Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2005MEDUNA Alexander. Automata and Languages: Theory and Applications [Springer, 2000]. London: Springer Verlag, 2005. ISBN 1-85233-074-0.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https