Téma disertační práce

Školitel:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.
Téma:L systémy
Zahájení v ak.r.:2001/2002
Obhajoba disertace:2004-03-17
Název disertace:
Charakteristika řešeného problému:

Řešení tohoto projektu bude vycházet ze stávajících poznatků o L systémech. Cílem je konstrukce a výzkum nových L systémů, které adekvátním způsobem odrážejí potřeby moderních metod používaných v mikrobiologii. Aplikace těchto gramatik se budou soustředit na modelování a výzkum organismů v molekulární biologii a genetice.

Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2005MEDUNA Alexander. Automata and Languages: Theory and Applications [Springer, 2000]. London: Springer Verlag, 2005. ISBN 1-85233-074-0.
1995MEDUNA Alexander. Symbiotic E0L Systems. Artifical Life:Grammatical Models. Bucharest: neznámá, 1995, s. 122-129.

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https