Téma disertační práce

Školitel:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.
Téma:Formální modely pro zpracování přirozených jazyků
Zahájení v ak.r.:2009/2010
Obhajoba disertace:2014-09-12
Název disertace:Synchronní formální systémy založené na gramatikách a převodnících
Charakteristika řešeného problému:

Řešení tohoto projektu bude vycházet ze stávajících poznatků o zpracování přirozených jazycích a jeho modelech, které se používají v teorii formálních jazyků. Cílem je zavedení, výzkum a využití některých nových modelů. Zásadní pozornost bude věnována zpracování orientálních jazyků, zejmena japonštiny. Teoretický výzkum těchto modelů bude diskutovat jak klasická tak moderní témata formálních jazyků, jako např. určení třídy jazyků, které tyto modely definují, uzávěrové vlastnosti těchto tříd ap. Nové modely budou zavedeny tak, aby byly snadno použitelné v moderních oblastech matematické a výpočetní lingvistiky. Aplikace se budou soustředit na oblasti informatiky související se zpracováním přirozených jazyků se zásadním zaměřením na japonštinu.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https