Téma disertační práce

Školitel:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.
Téma:Bezpečnostní protokoly bezdrátových sítí2
Zahájení v ak.r.:2009/2010
Obhajoba disertace:2016-06-28
Název disertace:Bezpečnost protokolů bezkontaktních čipových karet
Charakteristika řešeného problému:

Předmětem disertační práce je studium a řešení problémů spojených s bezpečností bezdrátových sítí. Práce by měla být motivována snahou navrhnout nové přístupy pro zabezpečení přístupu k bezdrátovým sítím, včetně kryptografických protokolů, systémů založených na reputaci apod. Práce má své aspekty praktické (volba vhodných technologií a protokolů) i aspekty teoretické. Ty lze spatřovat v rozvoji vhodných technik modelování řízení přístupu a modelování útoků na bezdrátové sítě.

Práce bude řešena v kolektivu bezpečnostní laboratoře BUSlab na FIT VUT. V případě zodpovědného přístupu a kvalitních výsledků je zde možnost zapojení do dalších projektů a získání mimořádné stipendijní podpory.

 

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https