Téma disertační práce

Školitel:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc.
Téma:Multicast v IPv6
Zahájení v ak.r.:2009/2010
Obhajoba disertace:2016-04-12
Název disertace:NOVÝ ÚSVIT POJMENOVÁVÁNÍ, ADRESOVÁNÍ A SMĚROVÁNÍ NA INTERNETU
Charakteristika řešeného problému:

Tématem disertační práce je výzkum v oblasti L3 multicastu nad IPv6, koexistence multicastu IPv6 a IPv4, směrování multicastu. Práce se zaměří na optimální přenosy multicastu v sítích IPv6, modelování a analýzu multicastových sítí a tras.

Hlavní body disertační práce:

  • Přenos multicastu IPv6 na lince, v místě a v globální sítí. Přednosti a omezení současných směrovacích protokolů pro multicast.
  • Modelování a analýza multicastových toků a tras nad IPv6. Porovnání složitosti a výkonnosti různých algoritmů pro hledání optimálních cest.
  • Koexistence multicastu IPv4 a IPv6, překlady/tunelování datových přenosů. Koeexistence multicastových směrovacích protokolů.
  • Testování reálných multicastových aplikací (např. streaming)  nad IPv6.
Práce bude řešena ve spolupráci se školitelem-specialistou Ing.Ondřejem Ryšavým, Ph.D.
Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https