Téma disertační práce

Školitel:Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D.
Téma:Rozpoznávácí sítě založené na konečných stavových převodnících pro dopředné a zpětné dekódování v rozpoznávání řeči
Zahájení v ak.r.:2009/2010
Obhajoba disertace:2016-09-26
Název disertace:Rozpoznávácí sítě založené na konečných stavových převodnících pro dopředné a zpětné dekódování v rozpoznávání řeči
Charakteristika řešeného problému:

Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2013HANNEMANN Mirko, POVEY Daniel a ZWEIG Geoffrey. Combining Forward and Backward Search in Decoding. In: Proceedings of ICASSP 2013. Vancouver: IEEE Signal Processing Society, 2013, s. 6739-6743. ISBN 978-1-4799-0355-9.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https