Téma disertační práce

Školitel:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Téma:Detekce a lokalizace objektu v obraze a videu
Zahájení v ak.r.:2010/2011
Obhajoba disertace:2014-06-18
Název disertace:Parametrizace bodů a čar pomocí paralelních souřadnic pro Houghovu transformaci
Charakteristika řešeného problému:

Předmětem práce je výzkum algoritmů pro detekci a lokalizaci objektů v obraze a videu. Práce by se měla zaměřit na algoritmy pracující v reálném čase a umožňující využití grafických a mobilních procesorů.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https