Téma disertační práce

Školitel:Zbořil František V., doc. Ing., CSc.
Téma:Adaptivní neuronové sítě
Zahájení v ak.r.:1998/1999
Obhajoba disertace:2005-12-16
Název disertace:Adaptivní vícevrstvé neuronové sítě
Charakteristika řešeného problému:

Dopředné neuronové sítě s proměnným počtem vrstev, dynamické změny struktury v průběhu učení, aplikace v oblasti heterogenních modelů

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https