Téma disertační práce

Školitel:Zbořil František V., doc. Ing., CSc.
Téma:Simulace šíření zvuku v prostoru
Zahájení v ak.r.:1998/1999
Obhajoba disertace:2006-06-05
Název disertace:Simulation of Spatial Sound Propagation
Charakteristika řešeného problému:

Používané metody simulace šíření zvuku (source-image, ray tracing, beam tracing) pracují se zrcadlovými obrazy nebo difrakcí na hranách, ale zcela ignorují celou třídu zvukových vln, které jsou neméně důležité - přenášené a lomené zvukové vlny.
Disertační práce rozšiřuje metodu sledování kuželů tak, aby zároveň modelovala jak přenos zvuku jiným médiem, tak i normální zrcadlové odrazy a hranovou difrakci. To umožňuje mimo jiné simulaci přenosu zvuku zdí mezi místností nebo skrz různé překážky.
Modifikovaná metoda sledování kuželů je podrobena analýze a její výysledky vykazují konzistenci s realitou. Metodu je také možné do jisté míry využít v systémech pracujících v reálném čase (auralizace, virtuální realita, apod.) v závislosti na složitosti modelu a dostupném výpočetním výkonu.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https