Téma disertační práce

Školitel:Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.
Téma:Analýza útoků na (mikro)čipy a návrh zvýšení jejich odolnosti/bezpečnosti
Zahájení v ak.r.:2011/2012
Charakteristika řešeného problému:

  • Cílem práce je shromáždění informací o proveditelných útocích na (mikro)čipy. Součástí práce bude také provedení útoků na tyto čipy (odpouzdření, analýza pod mikroskopem, odleptání patřičných vrstev...). Výsledkem práce bude mj. také návrh zvýšení zabezpečení těchto čipů.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https