Téma disertační práce

Školitel:Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.
Téma:Sémantická anotace textu
Zahájení v ak.r.:2009/2010
Obhajoba disertace:2017-03-24
Název disertace:Sémantická anotace textu
Charakteristika řešeného problému:

Moderní architektura informačních systémů orientovaná na služby je charakterizována schopností vytvářet nové aplikace pomocí skládání nových a stávající služeb, nezávisle na technologiích použitých pro jejich vývoj. SCA (Service Component Architecture - http://cwiki.apache.org/TUSCANY/) definuje jednotný a jazykově neutrální model takového skládání služeb.
Cílem disertační práce je výzkum v oblasti použití SCA se zaměřením na asynchronní volání služeb, které je mj. nezbytné pro dlouhodobě běžící služby (viz např. http://www.infoq.com/articles/async-sca). Výstupem práce bude také rozšíření stávajících aplikačních serverů, zprostředkující přístup k asynchronním službám pro klientské programy, které s touto možností volání nepočítají.
Původní název tématu "Webové služby a komponentní technologie" (Web services and Service Component Architecture) byl v průběhu řešení upřesněn na aktuální název " Sémantická anotace textu" (Semantic Annotation of Text).

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https