Téma disertační práce

Školitel:Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.
Téma:Akcelerace operací nad řídkými maticemi v nelineární metodě nejmenších čtverců
Zahájení v ak.r.:2009/2010
Obhajoba disertace:2017-04-10
Název disertace:Akcelerace operací nad řídkými maticemi v nelineární metodě nejmenších čtverců
Charakteristika řešeného problému:

Původní název tématu: Využití moderních GPU pro obecné výpočty/General Purpose GPU

Původní popis:
Moderní GPU nabízejí možnosti zásadního zrychlení výpočtů pomocí jejich paralelizace. Grafické karty Nvidia řady 8xxx a architektura CUDA navíc přinášejí relativní nezávislost na použití v čistě grafických úlohách. Mluví se o tzv. GPGPU (General Purpose GPU).
Cílem disertační práce je výzkum možností paralelizace výpočetně náročných úloh, které je možné převést na GPU. V rámci řešení by měla vzniknout obecná metodika umožňující odhad možného zrychlení výpočtu, případně charakterizující rozsah omezení daných použitou architekturou GPU. Výsledky budou demonstrovány na vybraných problémech zahrnujících časově náročné výpočty.


V průběhu řešení tématu byl název upřesněn na: Akcelerace operací nad řídkými maticemi v nelineární metodě nejmenších čtverců/Accelerated Sparse Matrix Operations in Nonlinear Least Squares Solvers
Aktualizovaný popis:
Cílem disertační práce je výzkum možností akcelerace výpočetně náročných úloh, které je možné převést na GPU nebo případně jiné paralelní architektury. Práce se zaměřuje na efektivní algoritmy a odpovídající datové struktury. Výsledky budou demonstrovány na vybraných problémech zahrnujících časově náročné výpočty.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https