Téma disertační práce

Školitel:Zbořil František V., doc. Ing., CSc.
Téma:Biometrické systémy
Zahájení v ak.r.:2001/2002
Obhajoba disertace:2004-10-27
Název disertace:Biometric Security Systems: Speaker Recognition Technology
Charakteristika řešeného problému:

Biometrický bezpečnostní systém - komplexní bezpečnostní systém identifikace osob založený na současné analýze několika různých biometrických charakteristik osob s použitím nekonvenčních metod využívajících neuronových sítí a.p. Výzkum bude zaměřen především na podsystém rozpoznávání osob podle hlasu a bude zahrnovat studium vlastností řečového signálu, jeho matematický popis, návrh podsystému a vyhodnocení experimentů.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https