Téma disertační práce

Školitel:Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.
Téma:Vestavěné systémy v robotice
Zahájení v ak.r.:2011/2012
Obhajoba disertace:2019-10-09
Název disertace:Interakce člověka s robotem: pokročilá úkolově orientovaná rozhraní pro neodborné uživatele
Charakteristika řešeného problému:

Bezpečné a robustní autonomní systémy jsou jednou z nejdůležitějších aplikačních domén vestavěných systémů ve střednědobé perspektivě, ať už se jedná o využití v oblasti dopravy, výroby, zemědělství, dohledu či zábavy.

Cílem disertační práce je přispět k vývoji vysoce výkonné výpočetní platformy, založené na vícejádrové architektuře, a vybraných komponent pro inteligentní analýzu prostředí (včetně fúze informací ze senzorů), vyvozování a řízení. Práce budou navázany na nový mezinárodní projekt R3-COP, jehož řešení se školitel zúčastní.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https