Téma disertační práce

Školitel:Rábová Zdeňka, doc. Ing., CSc.
Téma:Metody a nástroje pro implementaci otevřených simulačních systémů
Zahájení v ak.r.:2002/2003
Obhajoba disertace:2004-10-29
Název disertace:
Charakteristika řešeného problému:

    Cílem výzkumu je navrhnout otevřený systém pro modelování a simulaci, založený na kombinaci různých paradigmat (Petriho sítě, Smalltalk apod.) a simulačních technik. Systém bude podporovat distribuovanou simulaci. Návrh zahrnuje novou architekturu systému, algoritmy, protokoly a interoperabilitu s jinými systémy.
  • metodika kombinace různých formalismů pro popis modelů a různých simulačních technik
  • otevřený, reflektivní systém (možnost dynamicky měnit simulační parametry, modely i vlastní systém)
  • tvorba prototypů
  • distribuovaná simulace
  • realizace jádra simulačního systému
Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2002KOČÍ Radek a RÁBOVÁ Zdeňka. The PNtalk System and Interoperability. In: Proceedings of International Conference MOSIS '02. Ostrava: MARQ, 2002, s. 73-80. ISBN 80-85988-71-2.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https