Téma disertační práce

Školitel:Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.
Téma:Hybridní rozpoznávání 3D obličeje
Zahájení v ak.r.:2010/2011
Obhajoba disertace:2015-12-08
Název disertace:Hybridní rozpoznávání 3D obličeje
Charakteristika řešeného problému:

  • Analýza algoritmů pro rozpoznávání 3D obličejů: nepřeberné množství různých algoritmů jak ve fázi preprocesingu tak samotného rozpoznávání; detekce obličeje; vyhlazování polygoniálních modelů (redukce šumu); výpočet koeficientů křivosti; vyhledávání významných bodů v obličeji.
  • Vytvoření modelu deformací obličeje při různé mimice, následná úprava deformovaného obrazu do normalizované podoby.
  • Zavedení nových metrik v obličejovém prostoru pro měření příslušnosti k dané třídě (osobě) apod.
  • Vylepšení stávajících metod.
  • Nalezení nové metody pro rozpoznávání, založenou na analýze křivosti.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https