Téma disertační práce

Školitel:Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc.
Téma:Tuhé systémy diferenciálních rovnic a Moderní metoda Taylorova rozvoje
Zahájení v ak.r.:2001/2002
Obhajoba disertace:2004-10-20
Název disertace:Stiff Systems of Differential Equations and Modern Taylor Series Method
Charakteristika řešeného problému:

  • prozkoumání navržené metody řešení tuhých systémů
  • začlenění uvažované metody do systému TKSL/C
  • ověření metody
  • výzkum možnosti vhodné paralelizace metody
Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https