Téma disertační práce

Školitel:Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA
Téma:Efektivní mapování síťových algoritmů na rekonfigurovatelné architektury
Zahájení v ak.r.:2010/2011
Obhajoba disertace:2018-03-23
Název disertace:Efektivní mapování síťových algoritmů na rekonfigurovatelné architektury
Charakteristika řešeného problému:

V rámci tématu disertační práce se doktorand zaměří na mapování výpočetně náročných úloh z oblasti počítačových sítí  na programovatelné obvody FPGA. Předpokládá se navržení vhodné reprezentace úlohy a  vytvoření algoritmu pro efektivní mapování s ohledem na rychlost zpracování a spotřebované zdroje na čipu. Současně budou zkoumány možnosti uplatnění statické, dynamické i částečné rekonfigurace při zpracování síťového provozu.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https