Téma disertační práce

Školitel:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.
Téma:Regulované formální systémy
Zahájení v ak.r.:2014/2015
Charakteristika řešeného problému:

Řešení tohoto projektu bude vycházet ze stávajících poznatků o regulovaných formálních systémech. Cílem je konstrukce a výzkum nových regulovaných automatových a gramatických systémů, které adekvátním způsobem odrážejí potřeby moderních výpočetních metod založených na distribuci a kooperaci. Kanonické a redukované verze těchto systémů budou centrem tohoto studia. Aplikace těchto systémů se budou soustředit na překladače a zpracování webovských stránek.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https