Téma disertační práce

Školitel:Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc.
Téma:Modelování a predikce výkonnosti paralelních výpočtů
Zahájení v ak.r.:2000/2001
Obhajoba disertace:2004-06-21
Název disertace:Performance Modeling And Prediction of Parallel Computation
Charakteristika řešeného problému:

  • Paralelní a distribuované optimalizační výpočty inspirované přírodními jevy (simulované žíhání, genetické algoritmy)
  • Techniky pro řešení problémů plánování a vyrovnávání zátěže v paralelních a distribuovaných systémech, statické i dynamické.
  • Přesné, heuristické a hybridní postupy optimalizace.
  • Sekvenční, LAN a WAN implementace, predikce a ladění výkonnosti.
  • Algoritmické skeletony pro paralelní výpočty.
  • Aplikace paralelních implementací neuronových sítí.
Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2001SEKANINA Lukáš a DVOŘÁK Václav. A Totally Distributed Genetic Algorithm: From a Cellular System to the Mesh of Processors. In: Modelling and Simulation 2001. Prague: Fakulta elektrotechniky ČVUT, 2001, s. 539-543. ISBN 1-56555-225-3.
 ČEJKA Rudolf a DVOŘÁK Václav. Evaluating Performance of Message-Passing Programs on SMP Clusters. In: Proceedings of the 35th Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems MOSIS 2001. Hradec nad Moravicí: MARQ, 2001, s. 115-120. ISBN 80-85988-57-7.
2000DVOŘÁK Václav a ČEJKA Rudolf. A Choice of SM/DM Parallel ANN Implementation for Embedded Applications. In: Proceedings of the 7th IEEE International Conference on ECBS. Edinburgh, Scotland: IEEE Computer Society Press, 2000, s. 18-23. ISBN 0-7695-604-6.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https