Téma disertační práce

Školitel:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.
Téma:Testování generovaných překladačů jazyka C pro procesory ve vestavěných systémech
Zahájení v ak.r.:2009/2010
Obhajoba disertace:2017-05-12
Název disertace:Testování generovaných překladačů jazyka c pro procesory ve vestavěných systémech
Charakteristika řešeného problému:

V současnosti je stále více kladen důraz na kvalitu a spolehlivost software. Stále více společností věnuje této oblasti pozornost a investuje nemalé prostředky do výzkumu a vývoje metod pro testování. Zároveň se do popředí zájmu dostávají stále více vestavěné systému a jejich vývojové nástroje.

Ve vestavěných systémech se často používají specializované procesory. Trendem v návrhu těchto procesorů je použití jazyků pro popis architektur, přičemž se z modelu procesoru na vyšší úrovni abstrakce automaticky generují nástroje pro programování a simulaci, a rovněž tak hardwarová reprezentace architektury. Pro popis programů vestavěných systémů se v dnešní době využívá jazyk C. Je tedy následně kladen důraz na automatické generování překladačů tohoto jazyka z modelu procesoru.

Cílem práce je vytvoření metodiky pro testování generovaného překladače jazyka C na základě modelu architektury. Práce se soustředí na rozvoj stávajících a vývoj nových metod pro statické a dynamické testování programu a jejich následná možná kombinace. Přičemž bude kladen důraz zejména na testování generovaných překladačů. Očekává se převedení navržených metod do praxe a ověření jejich funkčnosti.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https