Téma disertační práce

Školitel:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Téma:Zpracování multimediálních dat v heterogenním distribuovaném prostředí
Zahájení v ak.r.:2009/2010
Obhajoba disertace:2016-06-06
Název disertace:Zpracování multimediálních dat v heterogenním distribuovaném prostředí
Charakteristika řešeného problému:

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https