Téma disertační práce

Školitel:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.
Téma:Dolování z procesů
Zahájení v ak.r.:2014/2015
Charakteristika řešeného problému:

  • Řešení tohoto projektu bude vycházet z klasifikace existujících modelů workflow, jejich standardů a technik diskrétního modelování. Cílem je nalezení metody modelování workflow procesů s využitím moderních jazyků, případně s možností aplikace objektově orientovaného přístupu. Dále možná formalizace této metody a její porovnání s existujícími standardy a systémy v oblasti popisu workflow procesů. 
  • Hlavní cíle projektu jsou následující: Informační systémy optimalizují řízení procesů jejich definicí, poskytováním relevantních informací o produktu a nově na něj vznikajících požadavcích. V rámci projektu implementujeme workflow informační systém pro modelování, řízení a následnou optimalizaci business procesů. Cílem workflow je tedy zautomatizovat předávání informací mezi jednotlivými zdroji a zajistit, aby byla dodržena business pravidla a bezpečnost. Výsledný workflow systém umožní budovat efektivní správu toku informací následovně: 
  1. Nejdříve se vytvoří model procesu. 
  2. Během modelování budou užity ladící nástroje a chování se ověří simulátorem. 
  3. Model se spustí a bude provádět naplánované kroky a dbát na dodržení stanovených pravidel a bezpečnosti. 
  4. Stav procesu bude možné sledovat a nastavovat administrativními nástroji. 
  5. Po ukončení procesu bude možné zpětně prozkoumat jeho průběh a dohledat informace o aktivitách a jednotlivých zdrojích, které je prováděly. 
  6. Analýza dat z workflow systému bude sloužit k optimalizaci business procesu.

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https