Téma disertační práce

Školitel:Černocký Jan, doc. Dr. Ing.
Téma:Aplikace neuronových sítí v automatickém rozpoznávání mluvčího
Zahájení v ak.r.:2015/2016
Charakteristika řešeného problému:

Téma souvisí s aktivitami skupiny Speech@FIT v oblasti získávání znalostí z řečových dat. Zaměřuje se na detekci klíčových slov a frází pro scénáře a jazyky, u kterých nejsou dostupná trénovací data a standardní rozpoznávače řeči. Téma navazuje na práce Dr. Igora Szökeho a Dr. Javiera Tejedora v roce 2010. Další inspirací jsou práce K. Churche a dalších na JHU, např. https://wiki.inf.ed.ac.uk/twiki/pub/CSTR/ListenSemester1_2010_11/jansen_std.pdf

Původní název tématu Vyhledávání v řečových datech pomocí akustických vzorů/Search in speech using querying by example byl průběhu řešení upraven na název aktuální: Aplikace neuronových sítí v automatickém rozpoznávání mluvčího/Applications of Artifical Neural Networks to Automatic Speaker Recognition.

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https