Téma disertační práce

Školitel:Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc.
Téma:Moderní metody modelování a simulace elektronických obvodů
Zahájení v ak.r.:2012/2013
Obhajoba disertace:2017-11-07
Název disertace:Moderní metody modelování a simulace elektronických obvodů
Charakteristika řešeného problému:

Navrhované téma  je zaměřeno na plánovanou spolupráci s TU Wien, Faculty of Mechanical Engineering,  Institute for Mechanics and Mechatronics v rámci projektu AKTION Austria- Czech Republic. Spolupráce podporuje  vzájemné vědecké návštěvy. Klíčovým záměrem spolupráce je podpora mladých výzkumných pracovníků. Spolupráce  podporuje perspektivní publikace ve vědeckých časopisech. Navrhované téma patří do oblasti "Vysoce náročné výpočty".Charakteristika řešeného problému:

Řešení elektronických obvodů patří stále mezi velmi náročné výpočetní operace - řešení elektronických obvodů rozhodujícím způsobem ovlivňuje metodu návrhu VLSI obvodů.  Předmětem dizertační práce bude výzkum metod řešení elektronických obvodů s využitím originálního extrémně přesného, stabilního a rychlého numerického řešení soustav obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic.. Cílem výzkumu bude návrh programového vybavení a odpovídající implementace ve specializovaném paralelním výpočetním systému pro numerickou integraci.

Školitelem specialistou je Ing. Václav Šátek, Ph.D.

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https