Téma disertační práce

Školitel:Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D.
Téma:Dynamické softwarové architektury
Zahájení v ak.r.:2011/2012
Charakteristika řešeného problému:

Soudobé techniky softwarového inženýrství nejsou dostatečně připraveny na možnost vývoje systému v průběhu jeho cílového nasazení, protože přechod od modelu k realizaci je jednosměrný. Cílem je důsledně aplikovat programování s využitím modelů a umožnit plynulý přechod od modelu k realizaci a zpět jak pro celý systém, tak pro libovolný subsystém. Předpokládá se využití agentního paradigmatu nad bežným objektově orientovaným přístupem.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https