Téma disertační práce

Školitel:Kořenek Jan, Ing., Ph.D.
Student:Matoušek Jiří, Ing.
Téma:Využití rekonfigurovatelných obvodů v oblasti počítačových sítí
Zahájení v ak.r.:2011/2012
Charakteristika řešeného problému:

Téma práce je zaměřeno na využití dynamické rekonfigurace v oblasti 
monitorování a bezpečnosti počítačových sítí.  Dynamická rekonfigurace 
umožňuje změnu funkce obvodu za běhu, což dává prostor pro efektivní 
využití zdrojů na čipu. Je možné redukovat množství spotřebovaných 
zdrojů, snížit spotřebu, ale i dosáhnout vyšší rychlosti zpracování. 
Cílem práce je využít možností dynamické rekonfigurace pro zajištění 
nových efektivnějších způsobů mapování časově kritických úloh z oblasti 
počítačových sítí na rekonfigurovatelné architektury tak, aby byla 
snížena plocha na čipu potřebná pro realizaci daného algoritmu nebo 
spotřeba zařízení. 

Vaše IPv4 adresa: 54.166.203.17
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]